อัลบั้มรูปภาพลักษณะและประเภทของดอกไม้

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงลักษณะของดอกไม้ ได้แก่ ดอกเดี่ยวและดอกช่อ เรียนรู้ถึงส่วนประกอบของดอกไม้ บูรณาการถึงอวัยวะในร่างกายว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง เด็กๆ ได้นำดอกไม้ชนิดต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เล่นเกมแยกประเภทดอกไม้ตามลักษณะ เช่น ดอกเดี่ยว คือ ดอกที่ 1 ก้านมีดอกเดี่ยว ดอกช่อ คือ ดอกที่หนึ่ง ก้านมีหลายๆ ดอก เด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมนี้ค่ะ

ครูวิ