อัลบั้มรูปภาพเล่าประสบการณ์เดิมและตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้

เมื่อเด็กๆ นำเสนอโครงงานครบทุกคน เด็กๆ ได้โหวตโครงงานที่อยากเรียนรู้มากที่สุด มีเรื่องที่เข้ารอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ยานพาหนะ 2.ร่างกาย 3.ดอกไม้ แต่โครงงานที่มีเด็กๆ อยากเรียนรู้มากที่สุด คือ โครงงานดอกไม้ จากที่เด็กๆ ได้โครงงานที่อยากเรียนรู้มากที่สุด เด็กๆ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับดอกไม้ และตั้งคำถามที่อยากเรรียนรู้กันค่ะ

ครูวิ