อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมเด็กๆ ได้ทบทวนถึงข้อตกลง เมื่ออยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การช่วยเหลือตนเองในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เด็กๆ ได้ออกมาเล่าถึงกิจกรรมที่ทำในช่วงวันปิดเทอม คุณครูได้พาเด็กๆ สำรวจโครงงานที่อยากเรียนรอบๆ บริเวณโรงเรียนและรอบๆ บ้านครูมณีรัตน์ จากนั้นเด็กๆ ได้เตรียมนำเสนอโครงงานที่อยากเรียนรู้โดยมีภาพที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ครูวิ