อัลบั้มรูปภาพประโยชน์และโทษของน้ำตาล

เด็กๆ ได้เรียนรู้จักประโยชน์และโทษของน้ำตาล และเด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกอ้อยในขวดน้ำ ได้สังเกตดิน ประเภทต่างๆ ได้จับสัมผัสดินในการปลูกอ้อย และได้หาน้ำตาล ที่อยู่ในขนมที่เด็กๆ นำมาได้เล่นเกม จัดหมวดหมู่ขนม ชนิดต่างๆ ร่วมกัน และได้นำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ในช่วงปิดปีใหม่หน้าชั้นเรียนค่ะ

ครูก้อง