อัลบั้มรูปภาพน้ำตาลมาจากไหน

เด็กๆ ได้เรียนรู้รู้จักน้ำตาลแต่ละประเภทว่ามีน้ำตาลอะไรบ้าง และน้ำตาลลแต่ละอย่างมาจากอะไรบ้าง เช่น มาจากมะพร้าว มาจากต้นตาล มาจากน้ำอ้อย และมาจากน้ำผึ้ง เด็กๆ ได้ชิมรสชาติของน้ำตาลแต่ละประเภท เพื่อเปรียบเทียบรสชาติของน้ำตาลของแต่ละประเภท และเด็กๆ ได้ทดลองชิมรสชาติ เปรี้ยวและเค็ม ด้วยค่ะ และเด็กๆ ได้ไปสังเกตต้นอ้อยที่ปลูกไว้ด้วยค่ะ

ครูก้อง