อัลบั้มรูปภาพเสนอและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ได้ร่วมกันเสนออโครงงาน เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการเตรียมสื่อมานำเสนอโครงงานได้ดี เด็กๆ สนุกสนานกับการนำเสนอโครงงาน และหลังจากที่เด็กๆ ได้นำเสนอแล้ว เด็กๆ ได้ร่วมกันเลือกโครงงาน จาก 20 เรื่อง ให้เหลือเพียง 5 เรื่อง และลงคะแนนในการเลือกโครงงาน เด็กๆ สนุกสนานตื่นเต้นและลุ้นกันใหย่เลยค่ะ และเรื่องที่มีคะแนนมากที่สุดคือเรื่อง น้ำตาล ค่ะ

ครูก้อง