อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศและการอยู่ร่วมกัน

เด็กๆ ได้มาอยู่ร่วมกัน เรียนรู้กติกา ข้อตกลง ในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน เด็กรู้จักสัญลักษณ์ของตนเอง ในการเก็บกระเป๋า รองเท้า เด็กสามารถบอกชื่อของเพื่อนได้ รู้จักการแบ่งปันของเล่น มีน้ำใจต่อกัน รู้จักหน้าที่ของตนเอง เก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะ เด็กรู้จักระมัดระวังสิ่งของ ของตนเองที่นำมาจากบ้าน มีอะไรมาบ้าง (ใส่กระเป๋านักเรียนมา) พร้อมกับให้เด็กบอกชื่อสิ่งของ ของตนเองด้วยค่ะ

ครูใจ