อัลบั้มรูปภาพนิทานแสนสนุก

เด็กๆ ได้เรียนรู้นิทานแสนสนุก เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านหนังสือนิทานเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมความมีน้ำใจแบ่งปันนิทานให้เพื่อนๆ อ่าน เด็กๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์ของนิทาน การดูแลหนังสือนิทานไม่ให้ฉีกขาด ได้เล่นบทบาทสมมติเป็นตัวละครในนิทาน และฝึกการทำงานเป็นกลุ่มด้วยการติดปะเศษวัสดุเป็นสัตว์ในนิทานค่ะ

ครูมล