อัลบั้มรูปภาพการประหยัดกิน ประหยัดใช้ และวันลอยกระทง

เด็กๆ เรียนรู้การประหยัดกิน ประหยัดใช้ คุณครูนำกิจกรรมการนำสิ่งของที่เหลือใช้ มาทำประโยชน์สำหรับการใช้งาน เช่น การนำแกนกระดาษมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่ปากกา ดินสอ โดยสอนให้เด็กรู้จักการประหยัดความพอเพียง และการคิดวิธีการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กโดยไม่ต้องซื้อเหมือนการซื้อของเล่นทั่วไป วันลอยกระทง ประเพณีวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย การแต่งกายแบบไทย มารยาทไทย (การไหว้) การละเล่นตามประเพณีไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของวันลอยกระทงค่ะ

ครูใจ