อัลบั้มรูปภาพความหมายและความสำคัญของวันเด็กและวันครู

เด็กๆ ได้เรียนรู้ควาหมายและความสำคัญของวันเด็กแะวันครู คุณครูพาเด็กๆ ท่องคำขวัญวันเด็กพร้อมอธิบายความหมายของคำขวัญให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ยังได้ฝึกร้องเพลง หน้าที่ 10 ประการ ด้วยค่ะ เมื่อเด็กๆ ร้อจบ คุณครูและเด็กๆ ได้ช่วยกันคิดกิจกรรม หนูทำความดี เด็กๆ เสนอว่าจะไปช่วยกันเก็บเศษใบไม้และเศษขยะที่หล่นอยู่ตามพื้นสนามค่ะ เด็กๆ ได้เรียนรู้การคาดคะเน มาก-น้อย จากใบไม้ที่เก็บได้ด้วยนะคะ

ครูแอน