อัลบั้มรูปภาพการประหยัดไฟและน้ำ

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง การประหยัดไฟและประหยัดน้ำ เด็กๆ ได้รู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าๆ จากของจริง คุณครูนำเรื่องประโยชน์ของน้ำมาอธิบายให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ยังได้ทดลองซักผ้าและได้เรียนรู้ประเพณีลอยกระทงด้วยนะคะ

ครูแอน