อัลบั้มรูปภาพการเล่นเกม

เด็กๆ ได้ฝึกฟังคำสั่งจากการเล่นเกม ไม้ไอศกรีมสร้างสรรค์ โดยคุณครูเริ่มจากให้เด็กๆ ฝึกความสามัคคีช่วยกันสร้างวงกลมใหญ่-เล็ก และฝึกการรอคอยจากการรอรับไม้ไอศกรีมค่ะ เด็กๆ ได้เรียนรู้สีและจำนวน โดยคุณครูกำหนดให้เด็กๆ หยิบไม้ไ