อัลบั้มรูปภาพสิ่งมีชีวิต

เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ เด็กๆ ได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ กินอาหารได้ เด็กๆ ได้ออกไปเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านครูมณีรัตน์และทดลองให้อาหารเต่า เด็กๆ ได้เล่นเกมหยิบสิ่งมีชีวิตที่ตนเองชอบ และสัญญากับคุณครูว่าจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตและจะรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไปค่ะ

ครูใจ