อัลบั้มรูปภาพวันไหว้ครู

มีเด็กใหม่มาอยู่ร่วมกัน ในเดือนมีนาคม ครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กใหม่/เด็กเก่า ในการอยู่ร่วมกัน ครูให้เด็กเก่าสาธิตการเล่น การเรียนในห้องเรียนให้เด็กใหม่ดู เด็กๆออกไปสำรวจภายนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ เล่านิทานในสวน ชมธรรมชาติ เล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ส่งเสริมการแสดงออกให้กับเด็กๆ ค่ะ และพัฒนาด้านอารมณ์ให้สนุกกับการร่วมกิจกรรมค่ะ

ครูใจ