อัลบั้มรูปภาพความปลอดภัย

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นกับเพื่อน และการเข้าห้องน้ำ โดยคุณครูพาเด็กๆ เดินสำรวจของเล่นที่สนาม และแนะนำวิธีเล่นให้ถูกต้อง เพื่อให้เด็กระมัดระวังในการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ และให้เด็กๆ ได้ทดลองเล่นของเล่นด้วยตนเองค่ะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้อุปกรณ์ในห้องน้ำ วิธิีใช้และการเดินเข้า-ออก ห้องน้ำ โดยไม่วิ่ง พร้อมกับฝึกให้เด็กๆ มีน้ำใจและการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะคะ

ครูใจ