อัลบั้มรูปภาพครอบครัวของฉัน+บ้าน

เด็กๆ เรียนรู้ครอบครัวของฉัน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น บ้าน คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และคุณพ่อ คุณแม่ เด็กๆ ได้รู้ว่าจะตอบแทนพระคุณอย่างไร ที่ได้ดูแลเด็กๆ ให้มีความสุข ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ จากพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว บ้านเป็นศูนย์รวมความรัก ความอบอุ่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก เด็กรู้ว่าบ้านที่เด็กๆ อาศํยอยู่เป็นลักษณะอย่างไร ส่วนประกอบมีอะไรบ้าง เปรียบเทียบส่วนประกอบบ้านกับรูปทรง รู้จักเลขที่บ้าน โยงเข้ากับการเรียนตัวเลข 1-10 ค่ะ

ครูใจ