อัลบั้มรูปภาพปฐมนิเทศเทอม 2 (ทบทวนข้อตกลงของห้องเรียน)

เปิดภาคเรียนที่ 2 เด็กๆ ได้ทบทวนข้อตกลงต่างๆ เช่น การเล่นตามมุม การเข้าห้องน้ำ การรอคอย ฯลฯ เด็กๆ ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ (น้องนินา,น้องนาน่า) เด็กๆ สามารถช่วยกันดูแลและปลอบใจเมื่อเพื่อนใหม่ร้องไห้ คิดถึงบ้านค่ะ นอกจากนี้เด็กๆ ยังช่วยกันแนะนำให้เพื่อนใหม่ได้รู้จักเก็บของเข้าที่ด้วยนะคะ

ครูแอน