อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ

เด็กๆ ได้เรียนรู้การปฐมนิเทศการเล่นอย่างปลอดภัย โดยคุณครูพาเด็กๆ มาแนะนำวิธีการเล่นอย่างถูกวิธีที่สนาม เด็กๆ ยังได้ฝึกการเดินอย่างเป็นระเบียบ การทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อเดินผ่านค่ะ คุณครูพาเด็กๆ มาแนะนำห้องน้ำใต้อาคารเรียนด้วยค่ะ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักอุปกรณ์ภายในห้องน้ำและมั่นใจที่จะเข้าห้องน้ำ ที่ไม่ใช่ห้องเรียนของตนเองค่ะ

ครูแอน