อัลบั้มรูปภาพมารยาทในชีวิตประจำวัน

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องมารยาทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทายสวัสดี การขอบคุณเมื่อมีคนให้ของ และการรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยค่ะ เด็กๆ ฝึกการใช้ช้อนส้อมอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการจัดอาหารบนโต๊ะอาหารค่ะ เด็กๆ ยังสนุกกับกิจกรรมการทำแป้งโดว์ด้วยนะคะ ได้รู้จักอุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ในการทำแป้งโดว์ รวมถึงได้ลงมือทำแป้งโดว์ค่ะ

ครูแอน