อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตรหนูน้อยคุณธรรม ด้าน ความมีสติ-สมาธิ