อัลบั้มรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตรหนูน้อยคุณธรรม ด้าน ความมีวินัย