อัลบั้มรูปภาพการปลูกและดูแลต้นไม้

เด็กๆ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ของตนเอง และวางแผนในการจัดวางกระถางและปลูกดอกทานตะวันอีกครั้ง เพื่อสังเกตการเกิดของดอกไม้ และร่วมกันสึกษา สังเกต วิเคราะห์ดอกไม้จากแหล่งเรียนรู้ฝั่งบ้านคุณครูมณีรัตน์ เพื่อตอบคำถามในโครงงาน เช่น เราควรจะดูแลดอกไม้อย่างไรค่ะ

ครูบรร