อัลบั้มรูปภาพการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับดอกไม้

เด็กๆ สนใจเลือกเรื่องดอกไม้เป็นโครงงาน และเด็กๆ ให้ความสนใจอยากเรียนรู้มาก ได้นำดอกไม้มาสังเกตสี ดมกลิ่น และนำดอกอัญชันมาทดลองคั้น เพื่อสังเกตสี และทดลองนำดอกไม้ไปดูดสี เพื่อสังเกต วิเคราะห์ เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำของลำต้น ซึ่งเด็กๆ ห้องมะลิสนใจให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมมากค่ะ

ครูบรร