อัลบั้มรูปภาพสังเกตส่วนประกอบและพันธุ์ของดอกไม้

ในช่วงนี้เด็กๆ ได้นำดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกเฟื่องฟ้า มาสังเกตสี กลิ่น ลักษณะของดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ และร่วมกันสำรวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บริเวณฝั่งบ้านครูมณีรัตน์ เพื่อเรียนรู้ชื่อดอกไม้และยังทำการทดลองวิทยาศาสตร์ หาผลสรุปเกี่ยวกับแสงแดดมีผลต่อช่ออย่างไร และยังได้เรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้จากของจริงและแผ่นโปสเตอร์ดอกไม้ค่ะ

ครูบรร