อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ได้เรียนรู้ชื่อคุณครูประจำชั้น ครูคู่ชั้น ครูนักศึกษา เด็กๆ ได้เรียนรู้ชื่อเพื่อนๆ ภายในห้องเรียน เด็กได้ไปเยี่ยมชมและรู้จักห้องน้องๆ เด็กๆ นำเสนอเรื่องต่างๆ ที่เด็กๆ นำมา เด็กๆ มีวิธีนำเสนอที่แตกต่างกัน มีวิธีการพูดชักชวนเพื่อนๆ ให้เลือกโครงงานที่ตนเองนำมา โครงงานบางโครงงานมีอุปกรณ์มาให้เด็กได้สัมผัส บางโครงงานก็มีอาหาร ขนม มาให้เพื่อนได้ทาน บางโครงงานเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ ทุกคนสนุกสนานกับการนำเสนอโครงงานค่ะ

ครูตุ๊ก