อัลบั้มรูปภาพที่อยู่อาศัยของหอยและอวัยวะส่วนต่างๆ ของหอย

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงที่อยู่อาศัยของหอย คุณครูได้ให้เด็กๆ ทุกคนไปหาข้อมูล และมาเล่าให้เพื่อนๆ ต่อจากนั้นเด็กๆ ทุกคนได้ลองเลี้ยงหอยโข่ง ได้แแบ่งกันช่วยดูแลรักษาความสะอาดของตู้ เมื่อได้เรียนรู้ที่อยู่ของหอยแล้วคุณครูได้เชื่อมโยงที่อยู่ของคนบอกลักษณะบ้านของตนเองหลังจากนั้นเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของหอย โดยสังเกตจากหอยของจริงทำให้เด็กๆ สนุกและเข้าใจในเนื้อหามากค่ะ

ครูจุ๊