อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้จักชื่อของคุณครูและเพื่อนๆ ในห้องเรียนต่อจากนั้นได้เรียนรู้ชื่อของมุมต่างๆ ในห้องเรียน พร้อมกับการเรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องเล่นในสนามที่ผิดวิธีและถูกวิธี เมื่อเด็กๆ ได้มีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันแล้วคุณครูก็ได้ให้เด็กๆ เตรียมเรื่องที่ตนเองชอบและสนใจออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนทีละ 1 คนค่ะ

ครูจุ๊