อัลบั้มรูปภาพการเลือกโครงงานและการตั้งคำถาม

เด็กๆ กับคุณครูได้ช่วยกันสรุปเรื่องที่เด็กๆ นำมาเสนอทั้งหมดต่อจากนั้นได้ให้เด็กๆ เลือกเรื่องที่สนใจมา 5 เรื่อง ซึ่งสรุปว่าได้เรื่อง ดอกไม้ เปียโน เรือ น้ำ หอย หลังจากนั้นคุณครูได้ให้คุณครูได้ให้เด็กๆ ทำบัตรเลือกโครงงานแล้วนำบัตรไปกากบาทต่อจากนั้นก็สรุปผลการเลือกสรุปว่าห้องกล้วยไม้ ได้เรียนรู้โครงงานเรื่อง หอย เมื่อได้โครงงานแล้ว เด็กๆ ทุกคนได้ออกมาสังเกตและเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องหอยทะเล และคำถามที่เด็กๆ อยากจะเรียนรู้ในโครงงานเรื่องหอยค่ะ

ครูจุ๊