อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงานแและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ได้นำสื่ออุปกรณ์ที่ตนเองอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานต่างๆ มานำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของเพื่อนๆ ที่อยากจะเรียนโครงงานนั้นๆ ด้วย หลังจากที่ได้นำเสนอกันแล้ว คุณครูได้จัดบรรยากาศให้เด็กๆ ได้สำรวจดูอีกครั้ง เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกโครงงานที่จะเรียนรู้จริงๆ ค่ะ

ครูเจิด