อัลบั้มรูปภาพความหมายและหน้าที่ของธง

เด็กๆ ได้เลือกโครงงานธงอาเซียน คุณครูได้ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ธงแบบต่างๆ ก่อน เช่น ธงกาชาด ธงชาติไทย ธงกีฬาสี ธงอนุบาลมณีรัตน์ ธงในหลวง ธงพระราชินี ให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มช่วยกันคิดชื่อธง ในแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน เด็กๆ ตั้งใจหาข้อมูลและช่วยกันคิดพร้อมวาดภาพระบายสีค่ะ

ครูเจิด