อัลบั้มรูปภาพความหมายและหน้าที่ของธง

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในหัวข้อ ทำไมธงปลิวได้ ทำไมธงมีหลายสี เขาก่อตั้งอาเซียนมาเพื่ออะไร เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ อย่างสนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติจากของจริง และเรียนร้จากของจริง เด็กๆ ได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการคิดได้ดีจากกิจกรรมต่างๆ ค่ะ

ครูเจิด