อัลบั้มรูปภาพดอกไม้กินได้

เด็กๆ ได้เรียนรู้ดอกไม้ที่นำมาทานเป็นอาหาร เด็กๆ ได้ทำน้ำจากดอกอัญชันได้คิดสูตรน้ำอัญชันของตัวเอง ก่อนทำน้ำอัญชัน คุณครูสอนให้เด็กๆ รู้จักรสชาติ เปรี้ยว หวาน เค็ม เรียนรู้โทษของการทานอาารที่มีรสจัด เด็กๆได้ทำไข่เจียวดอกไม้ เรียนรู้จักผักต่างๆ และประโยชน์ที่ได้รับจากผักค่ะ

ครูนก