อัลบั้มรูปภาพสำรวจเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

คุณครูพาเด็กๆ สำรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อค้นหาโครงงานที่เด็กๆ สนใจ เด็กๆ นำสื่อสิ่งที่ตัวเองสนใจมานำเสนอเพื่อนๆ เพื่อหาโครงงาน จากการนำเสนอโครงงาน เด็กๆ ได้เรียนรู้การรอคอยลำดับก่อน-หลัง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สรุปเด็กๆ ได้เรียนโครงงานดอกไม้ค่ะ

ครูนก