อัลบั้มรูปภาพการเติบโตของดอกไม้ ประเภทของดอกไม้

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าน้ำ ดิน แสงแดด มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต และแสงแดด ทำให้เกิดเงาสะท้อน เด็กๆ ได้สังเกตเงาของต้นไม้ เงาของตัวเอง เด็กๆ ได้ผสมสีและตวงสีใส่ถุงทำโมบายสายรุ้ง เพื่อดูแสงสะท้อนจากแสงแดดค่ะ

ครูนก