อัลบั้มรูปภาพนำเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ทุกคนนำโครงงานที่สนใจมานำเสนอ พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเรียนให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กๆ นำเสนอทั้งหมด 21 เรื่อง และเด็กๆ เลือกเรื่องที่สนใจอยากเรียนที่สุด 6 เรื่อง หลังจากนั้นเด็กๆ ได้เลือกโครงงานที่อยากเรียน ซึ่งเรื่องเสื้อผ้า มีคะแนนมากที่สุด เด็กๆ ทุกคนสามารถยอมรับผลคะแนนได้เป็นอย่างดีค่ะ

ครูหมี