อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเสื้อผ้า และการตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

เด็กๆ ได้นำชุดที่ตัวเองชอบมาโรงเรียน พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบ พร้อมทั้งสังเกตชุดต่างๆ พร้อมกับตั้งคำถามในสิ่งที่อยากเรียนรู้ และมีทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการดูดสีของผักกาดขาว เด็กๆ ได้ใช้ทักษะการสังเกตและการตั้งสมมติฐานก่อนการทดลอง และเรียนรู้ถึงการสรุปผลของการทดลองค่ะ

ครูหมี