อัลบั้มรูปภาพลักษณะของผ้า

เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผ้า และเรียนรู้เกี่ยวกับกการใส่ชุดตามโอกาสต่างๆ และได้ทำกิจกรรมการเพ้นท์เสื้อ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการทำกิจกรรม และได้ฝึกการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนค่ะ

ครูหมี