อัลบั้มรูปภาพอวัยวะของสัตว์

เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งมีสุนัข เต่า แมลงทับ และได้เปรียบเทียบกับอวัยวะของคน โดยเด็กๆ ได้สังเกตสัมผัสและเปรียบเทียบจากของจริง ซึ่งเด็กๆ สามารถบอกได้ว่าสัตว์ที่นำมานั้นมีอวัยวะอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรบ้างค่ะ

ครูบาส