อัลบั้มรูปภาพการนำเสนอโครงงานและเลือกโครงงาน

เด็กๆ ได้นำเสนอโครงงานที่ตนเองชอบมาทั้งหมด 25 โครงงาน หลังจากนั้นคุณครูได้ให้เด็กๆ เลือกโครงงานให้เหลือ 5 เรื่อง และเลือกอีกครั้งให้เหลือเพียง 1 เรื่องเท่านั้น เด็กๆ ห้องลูกชุบเลือกโครงงานเรื่องสัตว์ต่างๆ มากที่สุด ทำให้ในเทอมนี้ ห้องลูกชุบได้เรียนเรื่องสัตว์ต่างๆ ค่ะ

ครูบาส