อัลบั้มรูปภาพการทำงาน การใช้งานและประโยชน์

เด็กๆ เรียนรู้การทำงานของยานพาหนะต่างๆ เช่น รถตู้โรงเรียน โดยมีคุณครูรุตและน้าแจ๊ค เป็นวิทยากรได้ลองนั่งรถตู้ขึ้นลงและนั่งรถตู้อย่างปลอดภัย เด็กๆ ได้เรียนรู้การเคลื่อนที่ของยานพาหนะทางอากาศ เช่น เครื่องบิน ได้ลองพับจรวด เพื่อนำมาร่อน สังเกตการเคลื่อนที่ต้องใช้ลมในการพยุงปีก ได้พับเรือเพื่อสังเกตการลอย เรียนรู้ชื่อเรือและประโยชน์ของเรือต่างๆ ค่ะ

ครูอี๊ด