อัลบั้มรูปภาพประสบการณ์เดิม คำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะ

เมื่อเด็กๆ ได้โครงงานที่อยากเรียนรู้แล้ว เรื่อง ยานพาหนะ เด็กๆ ได้บอกถึงประสบการณ์เดิม พร้อมกับวาดภาพยานพาหนะ หลังจากนั้นครูได้พาเด็กๆ ไปทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียนสังเกตยานพาหนะต่างๆ และสังเกตยานพาหนะจำลองเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดคำถามที่อยากเรียนรู้ เด็กๆ สามารถตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้ได้ค่ะ

ครูอี๊ด