อัลบั้มรูปภาพความหมายของยานพาหนะ ชนิดลักษณะและส่วนประกอบ

เมื่อเด็กได้คำถามที่อยากเรียนรู้แล้ว หลังจากนั้นเด็กๆ ได้บอกถึงความหมายของยานพาหนะตามความคิดของเด็กๆ และครูได้เพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้ง เมื่อเด็กได้เรียนหัวเรื่อง ชนิดลักษณะและส่วนประกอบ ครูได้ให้เด็กๆ สังเกต สำรวจ สัมผัส รถจักรยานกับรถยนต์ เพื่อบอกถึงความเหมือนและต่าง และเด็กๆ ได้สังเกตรถยนต์ โดยมีคุณครูรุตเป็นวิทยากรค่ะ

ครูอี๊ด