อัลบั้มรูปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอโครงงาน

สัปดาห์แรกของการปิดเทอม เด็กๆ ห้องขนมชั้นได้รู้จักเพื่อนใหม่ มีน้องเค้ก และน้องข้าวปั้นที่เป็นเพื่อนใหม่ค่ะ คุณครูได้พาเด็กสำรวจห้องต่างๆ ในโรงเรียน และทำความรู้จักกับเพื่อนต่างห้อง นอกจากนี้ได้เรียนรู้ถึงกติกาข้อตกลง เมื่ออยู่ในห้องเรียน การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและยังมีภาพกิจกรรมที่่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ครูวิ