อัลบั้มรูปภาพผักคืออะไรและการปลูกผัก

สัปดาห์นี้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ว่าผักคืออะไร คุณครูได้ให้เด็กๆ นำผักที่ตนเองชอบมาคนละ 1 ชนิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เด็กๆ ได้ชิมรสผักต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพดอ่อน เผือก ข้าวโพด และผัดผักรวมมิตร รวมทั้งชิมรสผักสด ได้เรียนรู้ถึงการปลูกผัก ขั้นตอนในการปลูกผัก อุปกรณ์ และได้ลงมือปลูกเองอย่างสนุกสนานค่ะ

ครูวิ