อัลบั้มรูปภาพประเภทและลักษณะของผัก

เด็กๆ ได้เรียนรู้ในการเลือกซื้อผักและได้เรียนรู้ในหัวข้อประเภทและลักษณะของผัก เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าผักมี 3 ประเภท ได้แก่ ผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน และผักสมุนไพร และได้เรียนรู้ถึงผักทานใบ ผักทานลำต้น และผักทานผล เด็กๆ ได้นำผักมาตามหัวข้อต่างๆ ได้ถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้ถึงส่วนประกอบของผัก มีภาพกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ครูวิ