อัลบั้มรูปภาพดล.4 ห้องครูใจ

เด็กๆ ได้เรียนรู้กลางวัน-กลางคืน เด็กได้รู้ว่ากลางวันมีพระอาทิตย์ กลางคืนมีพระจันทร์ มีดวงดาว ช่วงลางคืนเป็นเวลาพักผ่อน และเด็กๆ สามารถบอกได้ว่ากลางวันเป็นอย่างไรบ้าง เด็กๆ สามารถเปรียบเทียบบรรยากาศระหว่าง 2 เวลาได้ เด็กได้เล่นเกมจับคู่ภาพพระอาทิตย์ พระจันทร์ได้ถูกต้องด้วยค่ะ

ครูใจ