อัลบั้มรูปภาพการปฐมนิเทศและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

มีเด็กใหม่มาอยู่ร่วมกันในเดือนมีนาคม ครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็กใหม่และเด็กเก่า ในการอยู่ร่วมกัน ครูให้เด็กเก่าสาธิตการเล่น การเรียนในห้องเรียนให้เด็กใหม่ดู เด็กๆ ออกไปสำรวจภายนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ เล่านิทานในสวนชมธรรมชาติ เล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ส่งเสริมการแสดงออกให้กับเด็กๆ ค่ะ และพัฒนาด้านอารมณ์ให้สนุกกับการร่วมกิจกรรมค่ะ