อัลบั้มรูปภาพดล.3 ห้องครูมล

เด็กๆ ได้เรียนรู้กลางวันและกลางคืน เพื่อให้เด็กๆ รู้จักเวลากลางวันและเวลากลางคืน มีความแตกต่างกันอย่างไรและฝึกการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น เวลากลางวันจะมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนและทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ส่วนเวลากลางคืนเป็นเวลาพักผ่อน สังเกตจากจะมีดวงดาว และพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้า เด็กๆ ได้รู้จักเวลากลางวันและกลางคืนมากขึ้น จากการทำกิจกรรมนี้ ร่วมกันอย่างสนุกสนานค่ะ

ครูมล