อัลบั้มรูปภาพดล.1 ห้องครูแอน

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องกลางวัน-กลางคืน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักหน้าที่ของตนเองในแต่ละช่วงเวลา เช่น เม่ื่อตื่นนอนตอนเช้าต้องทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้าง รวมถึงเมื่อถึงกลางคืนเด็กๆ ต้องมีหน้าที่นอนหลับพักผ่อนค่ะ เด็กๆ สนุกกับการ "ทดลองการเกิดของเงา" และทำศิลปะติดพระอาทิตย์และพระจันทร์ และเล่นเกมไล่จับเงาด้วยนะคะ

ครูแอน