อัลบั้มรูปภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยคุณครูได้นำโมเดลสัตว์ต่างๆ และต้นไม้มาให้เด็กๆ ดูซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและนำก้อนหิน ดิน ทราย และน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมาให้เด็กๆ ดู พร้อมกับให้เด็กๆ ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์เดิมค่ะ

ครูกุ้ง